Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

02422 47 6999 (Bấm phím 1): Phòng CSKH – Xử lý khiếu nại

02422 47 6999 (Bấm phím 2): Phòng Kinh Doanh – Tư vấn, hỗ trợ đặt hàng:  

02422 47 6999 (Bấm phím 3): Phòng Kế Toán – Hỗ trợ nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán

02422 47 6999 (Bấm phím 4): Bộ phận kho / Trả hàng

02422 47 6999 (Bấm phím 5): Bộ phận mua hàng

02422 47 6999 (Bấm phím 6): Bộ phận xử lý khiếu nại

02422 47 6999 (Bấm phím 7): Phản ánh chất lượng dịch vụ