Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ từ ngày 03/11/2018

Kính gửi Quý Khách Hàng

Kể từ 00h ngày 03/11/2018, Nhaphangvn điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ giảm 50đ theo biến động thị trường.  Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ thời điểm đó sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VND.

Hotline: 02422 47 6999 / 0967 232 016.

Trân Trọng Thông Báo

Orderqc.com

Tags: