6.14 Quy định không nhận thu COD(Thu tiền tại nhà) qua các đơn vị Chuyển Phát Nhanh.

Kính gửi Quý Khách hàng!

Quy Định:Không nhận thu COD(Thu tiền tại nhà) qua các đơn vị Chuyển Phát Nhanh .

– Thời gian áp dụng chính sách từ ngày 01/03/2017.
– Nội dung:
Do việc bàn giao tiền thu hộ COD của các đơn vị Chuyển Phát Nhanh chậm trễ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới Quý khách hàng và dịch vụ của NhapHangVn. Chúng tôi chỉ cập nhật số dư của Quý khách khi đã nhận đủ số tiền mà các đơn vị CPN đã bàn giao, tong thời chờ đơn vị CPN bàn giao tiền, chúng tôi thường nhận được những phản ánh không hài lòng của Quý khách về việc cập nhật số dư chậm. Vậy mong nhận được sự thông cảm từ phía Khách hàng về những vấn đề tương tự đã xảy ra.
NhapHangVn vẫn tiến hành thu tiền tại nhà đối với khách hàng tại Hà Nội (Trong trường hợp shiper giao hàng thu tiền).
Khi hàng đã về kho, Quý khách vui lòng hoàn tất 100% số âm trong tài khoản để NhapHangVn.com tiến hành Giao hàng.

Trân trọng!
NhapHangVn.com

Tags: